Theatre seats with WJEC goody bags
Green sliding box coming in from left

Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob myfyriwr 14-19 oed sy'n cymryd cymwysterau  Ffilm neu Astudio'r Cyfryngau CBAC.

 

Dylai pob cyflwyniad fod rhwng 2 a 5 munud o hyd ac wedi'i gyflwyno drwy gyfrwng DVD (Yn ddelfrydol mewn fformat MOV neu .MP4).

Y categorïau

Best short film logo

Ffilm Fer Orau

Best film extract logo

Detholiad Ffilm Gorau

Best TV extract logo

Detholiad Teledu Gorau

Best music video logo

Fideo Cerddoriaeth Orau

Cyfwyniad gorau:
16 ac iau

Best music video logo
Best entry: 16 or under logo

sgript ffilm orau

Ffurflen Gais

Lawr lwythwch y ffurflen gais yma

 

Dyddiad cau ceisiadau: Dydd Gwener 22 Mehefin

Moving Image Awards 2015 logo

ENGLISH

Sut  i gystadlu

White Golley Slater logo