BETH YW'R GWOBRAU DELWEDD SYMUDOL?

Mae'r Gwobrau Delwedd Symudol wedi'u cynllunio mewn partneriaeth â Sefydliad Ffilm Prydain, ac maent yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilm ifanc fwyaf talentog y DU. Bob blwyddyn, caiff myfyrwyr sy'n dilyn cymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC eu gwahodd i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

BETH YW'R CATEGORÏAU?
Best short film logo

FFILM FER ORAU

Best short film logo

DETHOLIAD FFILM GORAU

Best short film logo

DETHOLIAD TELEDU GORAU

Best short film logo

FIDEO CERDDORIAETH ORAU

Best short film logo

CYFWYNIAD GORAU 16 AC IAU

Best Screenplay

Y SGRIPT ORAU

PWY SY'N CAEL GWNEUD CAIS?

Mae'r gystadleuaeth yn agored i bob myfyriwr 14-19 oed sy'n dilyn cymhwyster Ffilm neu Astudio'r Cyfryngau CBAC.

SUT GALLAF WNEUD CAIS?

Dylai pob cyflwyniad fod rhwng 2 a 5 munud ar ffurf DVD (yn ddelfrydol mewn fformat .MOV neu .MP4).

A YW'N BOSIBL GWNEUD CAIS MEWN GRŴP?

Ydy. Rydym yn derbyn ceisiadau unigol a grŵp. Bydd y wobr, fodd bynnag, yn aros yr un fath.

PRYD MAE'R DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU?

Mae'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ar gael o dan yr adran 'I Mewn' ar y wefan.

SUT CAIFF CEISIADAU EU BEIRNIADU?

Mae ein panel o feirniaid yn cynnwys athrawon, arholwyr ac arbenigwyr ffilm sy'n adolygu pob cais, yn ffurfio rhestr fer ac yn dewis enillydd ym mhob categori.

BETH YW'R GWOBRAU?

Mae pob enillydd yn derbyn tlws, tystysgrif a gwobr ariannol.

PRYD MAE'R ENILLWYR YN CAEL EU CYHOEDDI?

Cyhoeddir y rhestr fer yn ystod tymor yr hydref. Gwahoddir pawb ar y rhestr fer i'r seremoni wobrwyo lle cyhoeddir enillydd pob categori, a'r enillydd cyffredinol.

LLE MAE'R GWOBRAU'N CAEL EU CYNNAL?

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn Sefydliad Ffilm Prydain, Southbank yn Llundain, a bydd siaradwyr gwadd yn rhan blaenllaw o'r dydd.

PRYD MAE'R SEREMONI'N CAEL EI CHYNNAL?

Bydd y dyddiad yn cael ei gadarnhau pan fydd y rhestr fer wedi ei chwblhau.

PWY SY'N CAEL MYND I'R SEREMONI?

Mae pob ymgeisydd ar y rhestr fer yn cael eu gwahodd i'r seremoni. Dylai canolfannau sy'n dymuno mynd anfon e-bost i Jodie Mearing-Lane i ofyn am le.

PWY SYDD WEDI ENNILL YN Y GORFFENNOL?

Mae'r rhestr fer flaenorol a'r enillwyr ar gael i'w gweld o dan yr adran 'Gwobr' ar y wefan.

MAE FY NGHWMNI AM NODDI, Â PHWY Y DYLWN GYSYLLTU?

Os hoffech chi gefnogi'r fenter hon, mae gennym nifer o becynnau 'Nawdd', sydd ar gael ar-lein. I drafod hyn ymhellach, cysylltwch â Jonathan Thomas, Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus, Jonathan Thomas neu ffoniwch 029 2026 5102.