About image 1 showing previous winners
Green sliding box sliding out to left

Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau  Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

“Fel darparwr mwyaf arholiadau TGAU a Safon Uwch Astudiaethau Ffilm, ac un o'r mwyaf ar gyfer Safon Uwch a TGAU Astudio'r Cyfryngau,  rydym yn falch iawn o weithio gyda dros 1,000 o ysgolion a cholegau yma a thramor. Gyda Sefydliad Ffilm Prydain rydym yn edrych ymlaen at ganmol  gwaith ymroddedig ein myfyrwyr.“

Rebecca Ellis, Swyddog Pwnc, Astudiaethau Ffilm, CBAC.

BFI logo
Joe Cornish image
Green sliding box coming in from right

Mae'r seremoni wedi ennyn cefnogaeth a darlithoedd mewn cyrsiau ffilm a chyfryngau mewn amrywiaeth o sefydliadau, yn ogystal â gan ffigurau blaenllaw yn y diwydiant ffilm. Mae'r seremoni wobrwyo ei hun
yn cael ei rhagflaenu gan gyflwyniad gan
gyfarwyddwr blaenllaw o'r Deyrnas Unedig.

Y categoriau

Best short film logo

Ffilm Fer Orau

Best film extract logo

Detholiad Ffilm Gorau

Best TV extract logo

Detholiad Teledu Gorau

Best music video logo

Fideo Cerddoriaeth Orau

Cyfwyniad Gorau
16 ac iau

Best entry: 16 or under logo

Y Sgript Orau

Best entry: 16 or under logo
Moving Image Awards 2015 logo

ENGLISH

YnglYn a GDS

White Golley Slater logo