Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.


"Fel darparwr mwyaf arholiadau TGAU a Safon Uwch Astudiaethau Ffilm, ac un o'r mwyaf ar gyfer Safon Uwch a TGAU Astudio'r Cyfryngau, rydym yn falch iawn o weithio gyda dros 1,000 o ysgolion a cholegau yma a thramor. Gyda Sefydliad Ffilm Prydain rydym yn edrych ymlaen at ganmol gwaith ymroddedig ein myfyrwyr."
    Rebecca Ellis, Swyddog Pwnc, Astudiaethau Ffilm, CBAC.
BFI logo

Mae'r seremoni wedi ennyn cefnogaeth a darlithoedd mewn cyrsiau ffilm a chyfryngau mewn amrywiaeth o sefydliadau, yn ogystal â gan ffigurau blaenllaw yn y diwydiant ffilm. Mae'r seremoni wobrwyo ei hun yn cael ei rhagflaenu gan gyflwyniad gan gyfarwyddwr blaenllaw o'r Deyrnas Unedig.