ENILLWYR Y GWOBRAU

George Summers, Richard Grimshaw, Rebecca Staniforth, Arianne Lopez a Matthew Sedgley.


Cynhaliwyd y Gwobrau Delwedd Symudol (MIA) am yr eildro yng nghanolfan BFI Southbank, Llundain ar ddydd Gwener 11 Rhagfyr 2015. Mae'r digwyddiad blynyddol yn dathlu, cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilm ifanc mwyaf talentog y DU.

Cyflwynwyd y digwyddiad eleni gan Iyare Igiehon, gwneuthurwr ffilm carismataidd a chyn-gyflwynydd ar Radio 6 Music. Bu Corin Hardy, sy'n gyfarwyddwr ffilm adnabyddus, yn diddanu'r gynulleidfa yn trafod ei brofiadau fel cyfarwyddwr ffilm "The Hallow".

ROEDD Y CYNIGION A DDERBYNIWYD YN DDA IAWN ETO ELENI, AC ROEDD 6 CHATEGORI:

Best short film logo
FFILM FER ORAU
Enillydd y wobr hon oedd George Summers o Truro College, Cernyw gyda'i gais Just Some Morning Tea.
Best short film logo
DETHOLIAD TELEDU GORAU
Enillydd y wobr hon oedd Richard Grimshaw o Penistone Grammar School ALC, Sheffield gyda'i gais Intuition.
Best short film logo
DETHOLIAD O FFILM ORAU
Enillydd y wobr hon oedd Rebecca Staniforth o Wales High School, Sheffield gyda'i chais Turning Tables.
Best short film logo
CYDNABYDDIAETH ARBENNIG
Derbyniodd Arianne Lopez Wyld o Weldon School yn Surrey gydnabyddiaeth arbennig am ei ffilm fer Frensham wnaeth ennill y wobr am y Cais Gorau 16 Mlwydd Oed ac Iau.
Best short film logo
FIDEO GERDDORIAETH ORAU
Ond seren y dydd oedd Matthew Sedgley o King Edward VI College, Nuneaton yn Swydd Warwig. Matthew oedd enillydd Gwobr y Fideo Gerddoriaeth Orau a'r Wobr Gyffredinol am Ddelwedd Symudol CBAC gyda'i fideo gerddoriaeth, The Ellipsis Wasted Potential Me.

Dywedodd Jeremy Points, Pennaeth y Cyfryngau Creadigol yn CBAC: "Roedd safon y gwaith a gyflwynwyd yn aruthrol o uchel eleni. Roeddem wrth ein bod yn arddangos gwaith rhai o wneuthurwyr ffilm ifanc mwyaf addawol y genedl a fydd yn sicr yn chwarae rôl bwysig wrth lywio dyfodol y diwydiant ffilm."

Ni fyddai'r Gwobrau Delwedd Symudol yn bosibl heb gefnogaeth ein noddwyr. Hoffai CBAC ddiolch yn fawr iawn i Brifysgol Lincoln, Prifysgol De Cymru, Golley Slater, Illuminate Publishing, Brecon Carreg a Bwydydd Castell Howell.